V meziválečném období se Uherský Brod rozrůstal ve větší město. Vznikla zde řada nových továren (Česká zbrojovka) a začalo převažovat dělnické obyvatelstvo. Ve městě žila početná židovská komunita. Na předměstí, v obci Havřice, v lokalitě zvané Oklouček se nacházela romská osada, která čítala čtyři domky a osm chatrčí. Zdejší obyvatelé se živili příležitostnou prací, tradiční zdroj obživy, kovářství, byl využíván už jen sporadicky.