Žáci se v doprovodu lektora vypraví za romským pamětníkem a pomocí rozhovoru od něj zjišťují informace o nedávné historii Romů, jejich zvycích a kultuře. To vše v pamětníkově domácím prostředí, takže žáci nahlédnou do každodenního života romského etnika a mohou se ptát na cokoli, co je zajímá. Přímo získané informace žáci s lektorem následně reflektují a diskutují.

Dílny seznamují žáky 2. stupně ZŠ a SŠ s romskou historií a kulturou pomocí osobních setkání s pamětníky a metodami orální historie a rozhovorů.

Dílny jsou rozděleny do 4 bloků po cca 90 minutách:

1. Přehled romské historie
2. Metoda orální historie
3. Návštěva romského pamětníka
4. Reflexe získaných poznatků

*Bloky můžeme upravit podle přání školy.

Dílny školám poskytujeme zdarma. V případě zájmu kontaktujte
Markétu Skočovskou na e-mailu skocovska@dzaniben.cz.