Učebnice romské historie

Nacházíte se na webových stránkách Krajinou příběhů, jejichž hlavním cílem je poskytnout pedagogům komplexní podporu při výuce romské historie. Určené jsou však i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Naleznete zde především multimediální učebnici moderní historie Romů na území České republiky, která je založena na práci s interaktivními mapami a příběhy konkrétních míst a lidí. Vedle toho jsou zde připraveny další doplňkové služby, které by měly pedagogům výuku tohoto tématu usnadnit. Učebnice je součástí projektu Dějiny Romů ve výuce realizovaného organizací Romano džaniben.