Doprovodná aktivita – Text Olga Miková příchod do Čech za lepším životem a prací

Cíle: práce se zdroji, prohloubení informací o diskriminaci na trhu práce a domácímu násilí

Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Čas: 1 vyučovací hodina
Pomůcky: text Olga Miková příchod do Čech za lepším životem a prací

Průběh:
Než se začne pracovat s textem, položte studentům otázku: Co je domácí násilí? Co znamená diskriminace na trhu práce?

Rozdejte text – Olga Miková příchod do Čech za lepším životem a prací.

Po přečtení položte otázky:

Proč paní Miková přijela do Čech, za jakým účelem?

Kam a na koho by se v této věci paní Miková měla obracet k řešení?

Definujte, co znamená diskriminace na trhu práce? Koho všeho se může dotýkat? Co je domácí násilí? Jak se objevuje v příběhu paní Mikové?

Rozdělte třídu do tří skupin a zadejte jim úkol:

První skupina na internetu vyhledá a vypíše: případy/ příběhy diskriminace na trhu práce pro svou etnicitu, pohlaví, věk, sexuální orientaci. Jakým způsobem k diskriminaci došlo, co podnikl/a dotyčný/á pro řešení?

Druhá skupina na internetu vyhledá a vypíše: organizace, na které se lze obracet ve věci diskriminace a domácího násilí.

Třetí skupina na internetu vyhledá: definice domácího násilí a diskriminace na trhu práce.

Samotná práce ve skupinách je maximálně na 20 minut.

Následuje představení výsledků a zamyšlení se nad textem.

V reflexivní fázi hodiny od žáků zjistěte, co se dozvěděli nového, zda je některá informace překvapila, zda se chtějí dozvědět více. Jak by se žáci postupovali, kdyby byli na místě paní Mikové? Co vše vyplývá z textu Olgy Mikové? Co by po prostudování podobných případů na internetu paní Mikové doporučili?