Počátky města Lom ležícího v podkrušnohoří na rozhraní okresů Most a Teplice sahají ke konci 12. století. Se vzrůstajícím rozmachem uhelného průmyslu se tato původně zemědělská usedlost během 19. století přeměnila v hornickou obec. Těžba hnědého uhlí ovlivnila život v obci i po sociální stránce. V důsledku nových pracovních příležitostí přicházeli do této sudetoněmecké oblasti čeští dělníci s rodinami, což způsobilo výrazný nárůst českého obyvatelstva v kraji. Ke konci druhé světové války se město zapsalo incidentem, při němž místní německé obyvatelstvo zlynčovalo a zabilo amerického vojáka J. H. Bankse, který se snažil zachránit skokem s padákem ze zasaženého letadla.