Podobně jako v ostatních moravských obcích došlo i v Hrubé Vrbce v průběhu druhé světové války k perzekuci jejích romských obyvatel a k závěrečnému rozhodnutí o jejich deportaci do koncentračních táborů v Polsku. Vrbečtí Romové byli deportováni transportem vypraveným z Olomouce v březnu 1943. Několik hudebníků z obce bylo na poslední chvíli z transportu pod podmínkou sterilizace vyjmuto, za což mimo jiné nese zásluhu ultrapravicový spolek Národopisná Morava. Mezi tyto zachráněné Romy patřil již zmiňovaný Jožka Kubík a jeho žena.