Cíle: práce s textem, skupinová práce, diskuze, prohloubení informací o životních příbězích Romů, práce s fakty, práce s emocemi, práce s komiksem

Věková kategorie: 8. a 9. ročník, střední škola
Čas: 2 vyučovací hodiny
Pomůcky: příběh Františka Makuly, nakopírované komiksy z knihy Ferko pro dvojice nebo do skupin (na stránce příběhu pamětníka, pod příběhem).

Průběh:

Sdělte studentům, že v dnešní hodině budete pracovat s komikem Ferko z edice O přibjehi (vydal Lipnik 2010, autoři Markéta Hajská, Máša Bořkovcová a Vojtěch Mašek). Můžete promítnout na projektoru odkaz na trilogii: O přibjehi (Negotiated stories) | Ašta šmé (asta-sme.cz) – Ferko níže na této straně, je možné i studentům pustit audio ukázku vyprávění a nebo píseň Devla, so kerdem. Sdělte jim, že se jedná o autobiografický komiks, plně zhotovený podle vyprávění Ferka Makuly, kde je zároveň zachovaná jeho mluva, ovlivněná češtinou, slovenštinou a romštinou.

Nechte je odhadnou, kdo asi byl Ferko Makula? Jaký byl jeho příběh?

Poté rozdejte studentům vybrané strany komiksu a poproste je, aby si je přečetli.

Ptejte se: Jak na Vás komiks působil? Co nyní víme o hrdinovi? Jedná se o reálné zážitky nebo o fikci? Sdělte jim, že Ferko byl především tradičním vypravěčem a bavičem, jaký dříve vyprávěl v romských společenstvích pohádky nebo zábavné a dobrodružné příběhy, spíše než zaměřovat se na fakta musíme číst jeho vyprávění touto optikou.

Poté vyzvěte studenty, aby si přečetli příběh pamětníka Františka Makuly z Jablonce.

Co je na jeho příběhu zaujalo?

Jaký měl asi život?

Jak to zodpovídá jejich představám o něm, které si vytvořili na základě komiksu?

Na závěr diskutujte nad různými momenty z textu nebo komiksu, které studenty zaujaly.