Obec Bohy je mimo jiné spojena s násilným usazováním Romů v počátcích druhé světové války. Po obsazení českých zemí Německem a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava netrvalo dlouho, kdy nacisté přišli s protiromskými opatřeními. Jedním z prvních byla vyhláška ministerstva vnitra o zákazu kočování, podle níž se měli všichni tzv. potulní „Cikáni“ trvale usadit a zanechat kočování. V případě neuposlechnutí hrozilo zařazení do kárných pracovních táborů, které vznikly v srpnu 1940 v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Usazování provázely neshody v obcích, které vypovídaly Romy mimo svůj obvod a bránily jim usadit se. Nařízením ministerstva vnitra z února 1940 však bylo místním úřadům přikázáno povolit Romům usazení a dodržovat nad nimi dohled. Brzy po vyhlášení zákazu kočování a násilné sedentarizaci byl rovněž proveden soupis všech Romů, který později protektorátním úřadům posloužil k sestavování transportů a posílání Romů do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Jedním z Romů, které postihl zákaz kočování z roku 1939, byl později proslulý partyzán Josef Serinek. Ten byl roku 1940 násilně usazen právě v obci Bohy, odkud jej v roce 1942 spolu s několika dalšími transportovali do tzv. cikánského tábora v Letech u Písku.

Lhotka, P.: Pronásledování Romů po vzniku protektorátu – http://www.holocaust.cz/cz/history/rom/czech/czrom2