Doprovodná aktivita 1 – Co kdyby

Cíle: Změní žáci osud romské ženy, dostanou-li možnost měnit historii? Posílení etických hodnot žáků.

Věková kategorie:  2. stupeň ZŠ

Průřezová témata: OSV-Kreativita, rozhodovací dovednosti, praktická etika; MKV-multikulturalita

Čas: 45 minut

Pomůcky: Medailonek Emílie Hanákové

Průběh:Seznamte žáky s příběhem Emílie H. prostřednictvím textu medailonku. Po přečtení / převyprávění se znovu vraťte k momentu v úvodu medailonku.

Na podzim 1942 přišel místní četník z Dolní Lhoty varovat rodiče Emílie Hanákové: „Už to došlo, že vás máme brát. Legitimačky vám nechám a dělejte, co umíte.“ Na podzim 1942 bylo totiž nařízeno, aby všichni Romové odevzdali své osobní legitimace, místo kterých jim měly být vydány tzv. Cikánské legitimace, bez ohledu na způsob života, jen na základě rasových kritérií. Varováním poskytl četník rodině možnost k útěku na Slovensko; rodina toho však nevyužila.

Zadání pro žáky: Přestavte si, že se rodiče Emílie rozhodli odejít i s Emílií a její novou rodinou na Slovensko. Jak by se její život odvíjel? Zkuste rozvinout její příběh novým směrem.Žákům stanovte časový limit na zpracování příběhu.

Po dokončení práce nejprve proveďte rychlý průzkum. Všichni žáci si stoupnou. Pokládejte otázky, na které si žáci mohou odpovědět pouze ano/ne. Pokud si na otázku žák odpoví „ne“, posadí se. Ti, kdo si odpoví ano, zůstávají stát.Po logickém řetězci otázek zůstane stát několik žáků /nejméně však jeden. Požádejte jej o přečtení příběhu.Př. řetězových otázek:Dostala se rodina bezpečně na Slovensko? Vyhnula se na Slovensku transportům Romů do koncentračních táborů? Dostala Emilie šanci na záchranu života? Přežila Emilie válku? Zachránil se i její syn? …

Doprovodná aktivita 2 – Osobní odvaha

Cíle: Práce s textem, rozvoj kritického myšlení, formulace vlastního názoru

Věková kategorie:  2. stupeň ZŠ

Průřezová témata: OSV-Rozvoj schopností poznávání

Čas: 30 minut

Pomůcky: PL Osobní odvaha

Zadání pro práci s PL:V PL Osobní odvaha je výtah z vyprávění Emílie Hanákové. Žáci podle otázek s textem pracují samostatně. Po reflexi a ujasnění řešení otázek můžete nechat plynout diskusi na další otázky/postřehy, které žáky k úryvkům napadají.

Pracovní list Osobní odvaha ke stažení zde.

Samostatný úkol pro žáky:

Po skončení války se Romové, kteří přežili věznění v koncentračních táborech, vrátili domů. Čekalo je ale mnoho změn. Napiš alespoň 5 věcí, které se za tu dobu změnily.
1) na nich samých
2) v oblasti kam se vrátili.