Za války byla téměř zlikvidována jak židovská tak i romská uherskobrodská komunita. Židé, kteří přežili nucenou koncentraci, se po válce do UB většinou již nevrátili. Romů z původní havřické osady se vrátila jen hrstka. Třináct Romů se nastěhovalo do zbývajících 4 domků, ne všichni však byli původem z Havřic.

V poválečném období se v důsledku socialistické industrializace přeměnil Uherský Brod v průmyslové město. V roce 1960 byl zrušen Uherskobrodský okres, avšak město zůstalo významným střediskem kulturního i společenského dění na Moravském Slovácku. V 70. letech 20. stol. byly k městu připojeny obce Těšov, Ujezdec u Luhačovic a Havřice a okolo původního centra města byla v 60. – 80. letech vybudována nová sídlištní zástavba.

Objekt, tzv. Fuchsův dvůr, který sloužil za protektorátu jako sběrné místo, byl na krátkou dobu vrácen židovskému majiteli, který přežil věznění v koncentračním táboře. Po únoru 1948 mu byl opět zabaven a na počátku 50. let byl spolu s přilehlými budovami zbourán.