Staré Město leží v Dolnomoravském úvalu na břehu řeky Moravy. Obec po staletí patřila k Uherskému Hradišti a tvořila jeho předměstí. V roce 1990 se osamostatnila a o sedm let později byla prohlášena za město. V současnosti zde žije 6 797 obyvatel. Obec je významná především bohatou tradiční lidovou kulturou.

Ve Starém Městě žijí Romové dlouhodobě. Komunita prošla několika vlnami přistěhovávání za dříve usedlými rodinami. Z výzkumů, které ve městě proběhly v roce 2001, vyplynulo, že vztahy Romů s majoritou jsou v porovnání s jinými městy nadějné. Obec však žádné větší aktivity zaměřené na podporu romské minority a zlepšení vztahů nevyvíjela.