Doprovodná aktivita  – Rudolf Harvan

Cíle: práce s textem, skupinová práce, diskuze, prohloubení informací o tradicích Romů: slavení Vánoc u Romů

Věková kategorie: druhý stupeň ZŠ, střední škola
Čas: 2 vyučovací hodiny (ideálně 1 + 1 hodina, se zadáním práce na doma, zejména u mladších dětí)
Pomůcky: příběh pamětníka ve formátu PL, PL Vánoce 1, PL Vánoce 2,PL Vánoce 3, PL Vánoce 4 (třída se tedy rozdělí na 4 skupiny, pro každého žáka jeden PL 1 až 4,).  (Pozn.: Text pro skupinu 4 o něco delší – vhodné dát zdatnějším čtenářům).

Průběh:

Sdělte studentům téma hodiny: tradice slavení Vánoc u Romů.

Nejprve si společně přečtěte vyprávění pamětníka Rudolfa Harvana /podle možností můžete text rozdat všem nebo vytisknout jen jednou). Krátce diskutujte, z jakého prostředí pan Harvan pocházel. Zastavte se u části popisující způsob slavení romských Vánoc.

Ptejte se: Jak se podle vyprávění pamětníka u Romů kdysi slavily Vánoce? Co Vás na tomto vyprávění překvapilo? Jaká byla podle vás hlavní hodnota slavení Vánoc? Co bylo pro Romy nejdůležitější?

Rozdělte třídu do čtyř skupin. Skupinám rozdejte vždy jednu kopii pracovního listu 1, 2, 3 nebo 4, tedy tak, že každá skupina má jen jeden PL, odlišný od ostatních skupin.

Vyzvěte studenty, aby si přečetli příslušný PL Vánoce a aby si v textu podtrhali tradice a zvyky, které se u Romů dříve vyskytovaly. Sdělte jim, že budou mít za úkol tyto tradice ve skupině prezentovat. Úkol můžete zadat také na doma na další hodinu. Po přečtení se musí skupina shodnout na způsobu prezentace ostatním.

Poté jsou zástupci skupin vyzváni, aby představili ostatním romské zvyky a tradice na základě vybrané pasáže textu.

Vyzvěte studenty, aby na úvod sdělili ostatním, z jakého zdroje čerpají. Můžete společně doplnit, o jaký druh média se jedná (zpravodajský server Romea, pořad O Roma vakeren Českého rozhlasu, odborný romistický časopis Romano džaniben, časopis National Geographic).

Nechte studenty vyjmenovat romské tradice a zvyky. Můžete v bodech tyto zvyky zaznamenávat na tabuli. Stranou můžete psát také vyjmenovávané tradiční pokrmy.

Po prezentaci všech čtyř skupin se vraťte k otázkám položeným po textu pana Harvana:

Jaká byla podle vás hlavní hodnota slavení Vánoc? Co bylo pro Romy nejdůležitější?

Společně diskutujte. Na závěr se zeptejte:

Jak se asi slavení Vánoc u Romů změnilo? Jak se slaví Vánoce dnes?