Aktivita: „Už to nebudu potřebovat

Hlavním cílem aktivity je:

– aby se žáci uvědomili bezmoc Romů a všech lidí, kteří byli označeni jako „nežádoucí“ a jejichž identita byla spolu s majetkem a se jménem eliminována.
– aby žáci pochopili, že tato situace není jen věcí minulosti a k podobným věcem může docházet i dnes.
– aby si žáci uvědomili, jak velký podíl má na podobném dění tichý souhlas veřejnosti a pochopili, že i oni (jako součást společnosti) nesou určitý díl zodpovědnosti.

Další cíle:

– rozvoj čtenářské gramotnosti žáků
– rozvoj argumentace a rozvoj komunikačních dovedností
– rozvoj fantazie a kreativity

Popis aktivity:

a) Nejprve si prostuduj dokument: „Oznámení městské rady v Luhačovicích o dražbě majetku deportovaných Romů 15. března 1943 a Historie romského osídlení v Luhačovicích“

b) V textu vyhledej informace, které vypovídají o tom, čeho se dokument týká, co oznamuje. (Pomocné otázky: Co tenkrát lidé vlastnili? Čím se živili?)

c) Podívej se na tato dvě data: 19. 3. 1943 a 7. 5. 1943. Najdi informace o událostech, které se staly v tomto termínu. Pojmenuj souvislosti, které vidíš mezi tím, co se stalo v uvedená data a vydáním dokumentu „Oznámení městské rady v Luhačovicích o dražbě.“

d) Diskutuj se spolužáky a s vaším učitelem/učitelkou o morálním aspektu celé té věci a o roli, kterou ve věci dražby hrála veřejnost. (Pomocné otázky: Co se stalo s domovem a věcmi Romů odvezených transportem? Jak úřady řešili otázku majetku transportovaných? Jak se chovala ostatní veřejnost? Mají lidé právo rozebrat druhému majetek? Co je to veřejná dražba? Existuje tento způsob rozebrání majetku také v dnešní době?).

e) Pokuste se společně se svými spolužáky vystihnout atmosféru té dražby pomocí technikou s názvem „živé sochy“. Nejprve si představ, jak asi ta dražba ve skutečnosti probíhala. Jaká tam byla atmosféra. Jak se asi tvářil vedoucí dražby. Jak se cítili lidé, kteří takto přicházeli o svůj majetek. Jak se cítili přihlížející sousedé. A jak to asi mohli prožívat ti kupující. Učitel postupně vyzve všechny výše jmenované, aby si přišli stoupnout s příslušnou grimasou a gestem do „živého obrazu“. Pokud budeš mít pocit, že chceš být například tím, kdo kupuje, zvol svůj postoj a mimiku a zůstaň v tomto postoji na určeném místě. Postupně by se k tobě měli připojit Tvoji spolužáci v jiných rolích a v jiných postojích. Tak vznikne skupinový „živý obraz dražby“. Až vás pedagog vyzve, každý řekne jedno slovo, které bude vystihovat pocit, který prožívá ta postava, kterou hrajete.

Samostatný úkol pro žáky:

Představ si vedle této fotky, fotku svého domova a rodiny. Napiš (povyprávěj) v čem se podobají a v čem jsou rozdílné. Najdi na fotce něco, co je ti sympatické.

Úkol pro žáky:

Přečti si text a zkus si odpovědět na následující otázky:

a) Co právě teď cítíš – můžeš si vybrat z následující škály: hněv – vztek – lítost – nudu – lhostejnost – smutek – bezmoc – štěstí – radost – spokojenost – pobavení
b) Která tři slova Ti běží hlavou
c) Co bys chtěl/a udělat, kdybys mohl/a

Úkol por žáky:

Jak si představuješ nynější život Romů v Luhačovicích? Popiš běžný den stejně starého dítěte jako jsi Ty.