Po Mnichovské dohodě podepsané 29. září 1938 bylo Československo nuceno podstoupit pohraničí označované jako Sudety Německu. Ani městečko Lom nacházející se na Mostecku se nevyhnulo připojení k Třetí říši. Kvůli své příslušnosti k Říši a hlavně kvůli chemickému závodu na výrobu benzínu, který vznikl v blízkosti nedalekého Litvínova, byl Lom stejně jako celá oblast Mostecka během druhé světové války často vystavován leteckým náletům spojeneckých letadel. Odtržení pohraničí mělo fatální dopad především na obyvatelstvo různých národností žijící právě v těchto oblastech. Probíhalo zde tvrdé pronásledování Židů. Docházelo k vyhánění Čechů nebo odebírání národnostních a některých občanských práv těm, kteří zůstali. Z oblastí utíkali rovněž usedlí i kočovní Romové, z nichž někteří dříve do českého pohraničí uprchli před rostoucím nacistickým útlakem v předválečném Německu. Později byli do těchto míst přiváženi obyvatelé okupovaných evropských zemí využívaní k práci v těžkém, chemickém či uhelném průmyslu.