oprovodná aktivita 1 – Černý partyzán

Cíle: strukturované čtení, pochopení historických souvislostí na příkladu významné osobnosti,

Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ

Průřezová témata: OSV-Kooperace, poznávání lidí; MV-Kritické čteníFoto

Čas: 30 minut

Pomůcky: pracovní list Černý partyzán, příběh Josefa Serinka, internet

Průběh:

Žáci pracují ve dvojicích. Nejprve si přečtou PL, zkrácený text, ve kterém chybí 12 pojmů. Po přečtení vyberte PL zpět.

Na další část úkolu předem vymezte čas, přibližně 15 minut. Poté dostanou příběh Serinka, případně dočítají na internetu, pokud jim nějaké informace chybí. Nabytá fakta se snaží zapamatovat.

Po uplynutí smluvené doby dvojce opět dostanou PL, do kterých se snaží z paměti, bez písemných pomůcek, doplnit vše, co chybí.

V reflexivní části se dvojice střídají a čtou kompletní věty.

Řešení:

1-Josef

2-romské

3-Černý

4-1942

5-koncentračního

6-Letech

7-cca 30

8-U černého partyzána

9-Božena Hartmanová

10-1974

11-74

12-Československá medaile za zásluhy

Pracovní list ke stažení zde.

Doprovodná aktivita 2 – Romové ve službách odboje

Cíle: poznávání historie prostřednictvím příběhů skutečných lidí

Čas: individuální čas mimo výuku

Pomůcky: příběh Josefa Serinka

Poskytněte žákům/studentům text o životě Josefa Serinka. Úkolem je najít další osobnosti československého odboje, které byly romského původu.

Navrhněte základní strukturu. Např.

fotografie

jméno

významná aktivita během 2.sv.v.

život po válce