Nákres tábora v Letech u Písku (Muzeum romské kultury)

Vězeňské baráky (Muzeum romské kultury)

Velitel tábora Josef Janovský (Muzeum romské kultury)

Četník s vězni (Muzeum romské kultury)

Seznam osob navržených k umístění do kárného pracovního tábora v Letech u Písku. (Muzeum romské kultury)

Vyhláška okresního úřadu v Písku o soupisi "cikánských míšenců a cikánů, 1942. (Archiv Památníku Lidice)

Žádost o povolení dražby majetku vězňů z Let u Písku. (Muzeum romské kultury)

Stavba silnice Plzeň - Ostrava (Muzeum romské kultury)

Hlášení zdravotního rady (Muzeum romské kultury)

Marodka při tyfové epidemii (MUzeum romské kultury)

Velkovýkrmna vepřů, Lety u Písku. (Foto Ludvík Hradílek, převzato z: aktualne. centrum.cz)

Děti před deportací do Osvětimi (Muzeum romské kultury)

Dřevěný kříž vztyčený v roce 1986. (Převzato z www.fedorgal.cz)

Pietní místo Lety, informační tabule.

Lety, pietní místo

Lety, pietní akt

Lety, amfiteátr.

Pietní akt, hřbitov Mirovice

Pamětní deska, hřbitov Mirovice.