Vysvětli rozdíl mezi těmito pojmy:

sběrný tábor
koncentrační tábor
internační tábor
pracovní tábor
tábor nucených prací
rekreační tábor
Které z těchto typů a kdy zastupoval během své existence areál Hodonín u Kunštátu?
Doprovodná aktivita 1 – Časová osa sběrného tábora
Cíle: vytvořit bodový přehled historie sběrného tábora v Hodoníně u Kunštátu a zobrazit jej graficky, použití metody srovnávání k interpretaci faktů
Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Průřezová témata: OSV – rozvoj schopností poznávání, řešení problémů; MKV – etnický původČas: 30 minut
Pomůcky: text Hodonín u Kunštátu 1945-1989
Průběh:Během několika desetiletí sběrný tábor v Hodoníně u Kunštátu plnil různé funkce, které se od sebe, více či méně, lišily cílovou skupinou obyvatel či účelem užívání. Najděte tyto informace v textu a přehledně je zaneste na časovou osu. Pomocí bodových informací stručně porovnejte i shody a rozdíly.

Řešení:

kárný pracovní tábor- 1940-1941, pro odsouzené vězně
koncentrační tábor-1942-1943; místo sloužící k hromadné internaci nebo věznění lidí, kteří sem jsou umísťováni i bez řádného soudu nebo jiného právního důvodu; tábory, v nichž německý nacistický režim zadržoval, vykořisťoval, mučil a zabíjel své skutečné či údajné nepřátele (Hodonín-romské etnikum)
pracovní výchovný tábor-1944
sběrný tábor- v těch byli soustřeďováni Němci před odsunem (tento jediný typ nebyl v Hodoníně během historie zřízen)
internační tábor- 1945-1946, pro Němce neschopné odsunu, pro osoby, které měly být mimořádnými lidovými soudy souzeny pro činy dle retribučního dekretu č. 16/1945 Sb.
tábor nucených prací- 1949-1950, budovaly se v místech s nedostatkem pracovní síly (doly, hutě, železárny, stavební závody, státní statky…) V Hodoníně TNP s politickými delikventy a zřejmými nepřáteli zřízení.
rekreační tábor-místo sloužící k hromadnému odpočinku osob
1952-1955:výcvikový a rekreační tábor vězeňské služby
po přestavbě až do roku 2009: rekreační středisko nejprve ROH, poté Žalov

 

Doprovodná aktivita 2 – Projekt Památník (k textu historie místa po roce 1989)
Cíle: Pomocí metod kritického myšlení si studenti osvojí informace o nově vznikajícím Památníku v Hodoníně u Kunštátu, zpracování grafického výstupu k propagaci pietního místa
Věková kategorie: SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Průřezová témata: OSV – kreativita, kooperace, řešení problémů, hodnoty, postoje; MV- tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmuČas: 120 minut
Pomůcky: výtvarné potřeby, grafický program na PC, počítačová učebna
Průběh:Práce probíhá ve 3-4 členných skupinách.
1. Na webových stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J.A.Komenského http://www.npmk.cz/pamatnik/vysledky-studentske-souteze-o-ideovy-navrh-na-dostavbu-pamatniku-romskeho-holocaustu-vsi přečtěte článek o tom, jak vznikaly návrhy na realizaci Památníku romského holocaustu.Jaký návrh byl zvolen a realizován?Prohlédněte si všechny oceněné návrhy. Ve skupině vyberte kritéria, podle kterých budete hodnotit. Který se vám líbí nejvíce a proč?Pokuste se definovat, k čemu by měl Památník sloužit?
2. Společně shlédněte Dokument zachycující dosavadní práce na Památníku https://www.youtube.com/watch?v=uEFtIHXMe-M&feature=youtu.be
3. Představte si, že je objekt již dokončen a blíží se jeho otevření. Ve skupině navrhněte plakát, který zve na tuto slavnostní událost. Pracujte klasickými výtvarnými technikami na velký formát nebo projekt graficky zpracujte na PC.