Doprovodná aktivita 1 – Osvěnčín
Cíle: Poznávání historie prostřednictvím práce s příběhem; kritická práce s textem
Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Průřezová témata: OSV- Hodnoty, postoje ; MV – Kritické čtení, MKV – Etnický původ
Čas: 1 vyučovací hodina
Pomůcky: text Ze vzpomínkového vyprávění Antonína Daniela, pracovní list Osvěnčín, internet,
Průběh:
1. Doporučte žákům, aby si připravili zvýrazňovač, kterým si budou dělat v textu značky. Během společného čtení si žáci barvou značí, jaké nové skutečnosti se dozvěděli.
2. Bezprostředně po přečtení příběhu vyzvěte žáky, aby popsali pocity, které v nich vyprávění vyvolalo. Která pasáž je nejvíce zaujala a proč?
3. Poté se věnujte informacím, které byly pro žáky nové nebo které potřebují vysvětlit. Je třeba text dobře chápat. Vyzvěte je také, jestli mají k příběhu nějaké otázky.
4. V PL Osvěnčín zadejte žákům samostatnou práci. Prostřednictvím metody Pětilístek si žáci utřídí myšlenky a jednoduše shrnou příběh a nové vědomosti. Ve fázi reflexe přečtou své „pětilístky“ jen ti, kteří se sami přihlásí.