Kdysi samostatné Svatobořice jsou od roku 1964 součástí obce Svatobořice – Mistřín, která vznikla sloučením těchto dvou obcí. Na tomto území, které leží v pahorkatině protékané řekou Kyjovkou, žije nyní 3555 obyvatel. Obec je známá svým vinařstvím, množstvím vinných sklepů, ale také bohatými folklórními tradicemi. Po romské osadě zvané Hraničky, která se nacházela na rozhraní mezi Svatobořicemi a Kyjovem až do počátků druhé světové války, není v obci už jediné památky. Odkazem na druhou světovou válku je pomníček připomínající internační tábor pro příbuzné osob uprchlých před německou okupací, který fungoval přímo ve Svatobořicích.