Uherský Brod je sedmnácti tisícové město ležící na jihovýchodě Moravy, v oblasti zvané Slovácko, přibližně 30 km od slovenských hranic. Jeho poloha při řece poblíž významných obchodních stezek předurčila toto město již v dávné minulosti k úloze obchodního centra a opevněného strážního bodu. Dnes patří k vyspělým průmyslově kulturním městům. Žije zde tradiční komunita moravských Romů. Smutnou kapitolu dějin uherskobrodských Romů dnes připomíná už jen staveniště.