Stříbro je západočeské město v oblasti historicky nazývané Sudety. S otevřením stříbrných dolů v roce 1660 přišli do Stříbra i němečtí horníci. Od této doby začal poměr Němců k Čechům převažovat.

9. října 1938 obsadily Stříbro německé vojenské jednotky, aby v rámci zabírání českého pohraničí převzali správu této oblasti se vznikem Protektorátu Čechy a Morava. Již před válkou byli obyvatelé města více než devadesáti procent Němci. Za války tento podíl ještě vzrostl s odchodem a odsunem dalších Čechů. Dá se předpokládat, že zde Romové těsně před válkou, ani během války, nežili, jelikož Romové již od přijetí Norimberských zákonů roku 1933, které je zbavily základních lidských práv, z Německa prchali do Čech, později se sílícím vlivem Němců v pohraničí i dále na území pozdějšího Protektorátu. O přítomnosti Romů ve Stříbře během druhé světové války se nám nepodařilo nalézt žádné záznamy.