Podobně jako v případě jiných moravských obcí i ve Starém Městě u Uherského Hradiště se Romové začali usidlovat kolem poloviny 19. století. Rody Danielů a Holomků, které ve Starém Městě působily, vystřídaly v rámci obce několik míst pobytu. Dlouho bydlely ve stanových přístřešcích na tzv. Širúchu mezi Salašským potokem a selskými stodolami. V roce 1909 byli Romové přemístěni do Předních kruhů pod cukrovar, kde si začali stavět už i chatrče. Roku 1936 však byly romské příbytky strženy, neboť stály v cestě železniční odbočce. Československé státní dráhy pro jejich obyvatele o kus dál zřídily nouzovou kolonii z vyřazených nákladních vagónů. O pár let později byli staroměstští Romové násilně přesídleni naposled – do koncentračních táborů, odkud se téměř nikdo z nich nevrátil.