Rumburk je město na severu republiky, ve Šluknovském výběžku. Jsou tu dva hraniční přechody s Německem. 2. října 1938 bylo území Rumburka spolu s celým Šluknovským výběžkem dle Mnichovské dohody zabráno Wehrmachtem.

Po 15. prosinci roku 1946, tedy po vysídlení Němců z Československa, zbylo v Rumburku jenom 623 občanů německé národnosti. Přistěhovalo se mnoho nových obyvatel, hlavně Čechů a Slováků, nicméně dnes žije v regionu jen sedmina předválečného stavu. Šluknovsko tehdy patřilo k nejhustěji osídleným regionům Československa a pro svou výstavnost a množství restaurací a zábavních podniků se mu v prvních desetiletích 20. století říkalo Malá Paříž .

Příchod Romů do oblasti Šluknovského výběžku souvisí s procesem osídlování příhraničí s cílem najít nový domov v domech po odsunutých německých obyvatelích. Romské rodiny přicházely do pohraničí jednak spontánně a jednak na základě náborových akcí různých podnikatelských subjektů. Podle pamětníků přišly do Rumburku ihned po válce tři nebo čtyři rodiny. Tyto rodiny, respektive jejich potomci, jsou zde dodnes usazené. V roce 1959 bylo v Rumburku přihlášeno k pobytu 74 Romů. Zbylé rodiny sem přicházely za prací ve velkých státních podnicích v průběhu 60., 70. a 80. let 20. století, přičemž některé sem přicházely ze Slovenska a jiné byly již předtím usazené v jiných českých městech. Hodně Romů se přistěhovalo v 60. letech, kdy jim údajně soukromníci bez vědomí Městského národního výboru prodávali domy. V roce 1968 bylo provedeno Federálním statistickým ústavem celorepublikové tzv. statisticko-demografické šetření o cikánském obyvatelstvu podle stavu k 31. 12. 1968 a jeho přirozeném pohybu v roce 1968. Ve městě Rumburk bylo sečteno 261 Romů. Kolem roku 1970 sem přišli z jihovýchodního Slovenska z okolí Čierné nad Tisou tzv. maďarští Romové, kteří dodnes žijí hlavně ve Starých Křečanech a mluví jiným dialektem romštiny než ostatní Romové původem ze Slovenska. Někteří z nich se v rozhovorech hlásili otevřeně k maďarské kultuře a uvedli, že doma mluví mezi sebou jen maďarsky.