Novinový článek: "V Praze není kočujících cikánů" (Právo lidu 5.9. 1947)

Novinový článek: "Příkladný čin" (Rudé právo, 17.8.1946)