Doprovodná aktivita – Rodinné rituály a pravidla

Cíle: seznámení se s důležitými pravidly a principy soužití v romské komunitě, srovnání s pravidly a fungováním vlastní nukleární či širší rodiny, spolupráce prostřednictvím metod aktivního učení

Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ

Čas: domácí práce + 2 vyučovací hodiny

Pomůcky: Text Rituální čistota, psací potřeby

Průběh:

            Ve výuce zadejte žákům domácí úkol, prostřednictvím něhož sepíší vlastní zkušenosti, zkušenosti rodinných příslušníků týkající se specifických rodinných pravidel a rituálů. Tato pravidla a zvyklosti by měly být doposud živé, aktivně praktikované (nemusí se týkat pouze oblasti stravování).

Pro pochopení zadání slouží text Rituální čistota, který si žáci sami přečtou. Přímo do textu je vhodné psát poznámky a názory k jednotlivým rituálům a pravidlům.

Další částí je společná práce žáků s textem Rituální čistota ve výuce.

            Pomocí techniky názorová škála požádáme žáky, aby zaujali své místo na pomyslné či reálné přímce – škále názorů (přímka vedoucí od krajní pozice „zcela souhlasím“ na jednom konci po „zcela nesouhlasím“ na druhém konci; mezi těmito hranicemi se nachází různé intenzity daných postojů).

Proberte jednotlivé příklady toho, co znamená rituální čistota v odborném textu. Vždy požádejte několik žáků, aby svůj postoj (pozici, názor) obhájili a zda nějakým způsobem koresponduje s fungováním v jeho vlastní rodině.

Aktivně vyhledávejte shody a rozdíly v tom, „jak se žije“ v romských a neromských rodinách. Která pravidla a rituály se uchovávají a předávají z generace na generaci, případně proč.

Pokud budou mít žáci zájem zveřejnit i jiná pravidla a zvyklosti, než rituály týkající se přípravy a konzumace pokrmů, v závěru hodiny dejte prostor a debatujte o nich.