Doprovodná aktivita – Ladislav Baláž

Cíle: práce s textem, práce s mediálními zprávami a jejich kritická reflexe, skupinová práce, diskuse, prohloubení informací o situaci Romů po revoluci a o rasových útocích na Romy

Věková kategorie: 8. a 9. ročník, střední školaČas: 2 vyučovací hodiny (ideálně 1 + 1 hodina s domácí přípravou nebo 2 hodiny za sebou)
Pomůcky: příběh pamětníka ve formátu PL, internet a dostupné zařízení pro vyhledávání na internetu (ve třídě nebo možno zadat jako domácí práci a pokračovat v hodině jiný den).

Průběh:

Sdělte studentům téma hodiny: rasové útoky na Romy od 90. let 20. století v Česku.

Na úvod se studentů zeptejte, zda si vybavují nějaký mediálně známý útok neonacistů nebo jiných extremistů na Romy?

Poté přečtěte studentům životní příběh pamětníka Ladislava Baláže, až po větu v cca třetině textu: „Pak už Romové začali tlačit, Romové tomu přestali věřit. A nevěří dodnes.“.

Potom rozdejte studentům PL Ladislav Baláž o útocích. Dejte jim za úkol, aby v textu podtrhli fakta o rasových útocích na Romy od 90. let. Po přečtení se jich zeptejte, které útoky Ladislav Baláž ve své výpovědi tematizuje? Co bylo jejich motivací a kdo za nimi stál? Jaká byla nálada vůči Romům v české společnosti a z jakých důvodů?

Poté zadejte studentům samostatnou práci: vyhledejte pomocí Googlu nebo jiného vyhledávače mediální zprávy zabývající se rasově motivovanými útoky na Romy v Česku. Do vyhledávače mohou zadat např. heslo: útoky na Romy, rasově motivované útoky na Romy, žhářské útoky na Romy nebo právě jména obětí, která ve svém textu zmiňuje Ladislav Baláž. Pokuste se o to, aby mezi články, kterými se budou studenti zabývat, byly různé typy médií: od bulvárních médií, přes mainstreamové deníky, po server Romea.cz nebo Deník Referendum či A2.

Dohodněte se, kterou mediální zprávu/článek si jednotliví studenti vyberou k prezentaci, aby se tituly neopakovaly.

Zadejte studentům úkol připravit si z textu:

stručný obsah

motivaci útoku

co se stalo obětem útoku

byli pachatelé odsouzeni/ jak

jak je o události referováno: zkuste podtrhnout výrazy, které se při popisu událostí/ romských obětí používají

V další hodině (v případě zadání úkolu na doma nebo po skončení samostatné práce) nechte studenty prezentovat závěry jejich práce.

Potom společně diskutujte: jak se liší reference o jednotlivých útocích v různých typech médií? Co měly rasově motivované útoky na Romy společného? Co bylo jejich motivací? Došlo vždy k potrestání pachatelů? Proč myslíte, že pan Baláž musel odejít z Česka do Velké Británie? Jak se žilo Romům v době útoků v Česku, mohli mít strach o vlastní životy? Jaká je podle vás situace dnes, dochází k těmto útokům i nadále?