Doprovodná aktivita Iveta Kokyová
Cíle: práce s textem – osobní životní příběh+ literární tvorba, vyhledávání informací a práce s nimi, diskuze, prohloubení informací o romských autorech.
Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Čas: 30–45 minut
Pomůcky: příběh pamětníka, literární dílo autorky Ivety Kokyové, PC/tablet nebo telefony s připojením k internetu pro žáky/studenty, psací potřeby
Průběh:
Rozdejte žákům příběh pamětníka. Dejte jim za úkol si ho přečíst a vypsat formou bodů hlavní životní etapy, kterými si Iveta Kokyová prošla. Ty potom společně zapište na tabuli.
Zeptejte se žáků:
Měla Iveta Kokyová jakožto Romka snadný přístup ke svému studiu?
Jaký měla její rodina postoj ke vzdělávání?
Vyzvěte studenty, aby našli v textu, kde všude Iveta Kokyová pracovala a kde studovala?
Proč nebyla podporovaná ve studiu ze strany rodiny a školy?
Žáci si budou odpovědi psát na papír. Poté se odpovědi budou číst nahlas.
Ptejte se žáků:
Slyšeli jste už i o jiných romských spisovatelích? Co o nich víte?
Rozdělte nyní žáky do čtyř skupin. Žáci dostanou za úkol během 10 minut najít na internetu co nejvíce publikovaných literárních prací Ivety Kokyové. Poproste je, aby si je zapsali. Poté se přečtou nahlas.
Nechte žáky prezentovat výsledky své práce. Informace případně doplňte.
Po skončení prezentací se zeptejte žáků:
Zaujal vás příběh Ivety Kokyové? Co konkrétně?
Byli byste schopni postavit se přes nesouhlas rodiny ke studiu jako Iveta Kokyová?
Které romské spisovatele znáte?
Tuto aktivitu lze také zadat žákům za domácí úkol, s prezentací v následující hodině.

[/vc_column_text]

Doprovodná aktivita: Usídlování rodiny z východního Slovenska v období let 1954–1958
Cíle: práce s textem Usídlování rodiny z východního Slovenska v období 1954–1958, vyhledávání informací a práce s nimi, diskuze na téma migrace Romů a asimilační politika Romů
Věková kategorie: 2. stupeň ZŠ, SŠ
Čas: 30–45 minut
Pomůcky: příběh pamětníka, internet, psací potřeby
Průběh:
Rozdejte žákům příběh pamětníka. Dejte jim za úkol si ho přečíst a vypsat formou bodů místa kam se ze Slovenska rodina stěhovala.
Ty potom společně zapište na tabuli.
Zeptejte se žáků:
Z jakého důvodu se rodina přestěhovala do Čech?
Byl přístup Slováků k Romům správný?
Vyzvěte studenty, aby našli v textu, jak celá migrace probíhala?
Byla migrace dobrovolná, či násilná?
Žáci si budou odpovědi psát na papír. Poté se odpovědi budou číst nahlas.
Ptejte se žáků:
Co vše víte o asimilační politice v 50. letech týkající se Romů v Čechách?
Rozdělte nyní žáky do čtyř skupin. Žáci dostanou za úkol během 10 minut najít na internetu, co nejvíce informací o historii asimilační politice Romů v 50. letech v Čechách.
Nechte poté žáky prezentovat výsledky své práce. Informace případně doplňte.

Doprovodná aktivita – Josef Rafael

Cíle: práce se zdroji, prohloubení informací o internaci v koncentračních táborech

Věková kategorie: 2. SŠ
Čas: 1 vyučovací hodina
Pomůcky: text příběh pamětníka Josefa Rafaela z koncentračního tábora za 2.světové války, PL: dokumenty z archivní složky – Federální výbor Československého svazu protifašistických bojovníků.
Průběh:
Než se začne pracovat s textem, položte studentům otázku: Jak a proč byli lidi vězněny v koncentračních táborech?  Podařilo se někomu utéct? Co na útěku hrozilo?

Rozdejte text – Útěk Josefa Rafaela z koncentračního tábora za 2.světové války. Společně se zamyslete, jaké skupiny lidí byli vězněny? Co bylo cílem uvěznění? Odpověď dohledejte na internetu.

Nyní rozdejte do skupin nebo do dvojic studentům text – příběh Josefa Rafaela z koncentračního tábora za 2.světové války a po přečtení položte otázky:

Jaké skupiny lidí byli intervenovány v koncentračních táborech?

Dle jakých kritérií byli rozdělovány do různých baráků?

Co by následovalo, kdyby vězeň byl na útěku dopaden?

Nyní rozdejte na pomoc studentům pracovní list – archivní složky – Federální výbor Československého svazu protifašistických bojovníků.

Zadejte úkol ve skupinách, kde všude byl pan Rafael koncentrován?

Studenti vypíší informace nalezené v archivní složky – Federální výbor Československého svazu protifašistických bojovníků.

Práce s pracovním listem spočívá ve vyhledání informací.  Samotná práce je zhruba na 30 minut. Následuje společná diskuse.

Následuje společná diskuze.  

V reflexivní fázi hodiny od žáků zjistěte, co se dozvěděli nového, zda je některá informace překvapila, zda se chtějí k některým faktům dozvědět více. Jak by se žáci cítili, kdyby byli na místě pana Rafaela? Co vše vyplývá z textu Útěk Josefa Rafaela z koncentračního tábora za 2.světové války?

Záznam z evidence koncentračního tábora Dachau. Nagysallo je maďarský název obce Tekovské Lužany. Zkratka Zig. = Zigeuner (cikán). Zdroj: ITS Digital Archive, Bad Arolsen
Dokument potvrzující věznění v KT a následný útěk, vydaný roku 1972 Československým svazem protifašistických bojovníků v Praze. Zdroj: ITS Digital Archive, Bad Arolsen