Cíle: práce s textem, skupinová práce, diskuze, prohloubení informací o životních příbězích Romů, práce s fakty, práce s emocemi, hledání souvislostí mezi vzpomínkami jednotlivce a historickými událostmi

Věková kategorie: 8. a 9. ročník, střední škola
Čas: 2 vyučovací hodiny
Pomůcky: příběh pamětníka vytištěný pro všechny žáky nebo do dvojic

Průběh:

Sdělte studentům, že v dnešní hodně budete pracovat se vzpomínkami Viktora Salinase, nar. 1941, který pocházel ze skupiny olašských Romů z jihozápadního Slovenska, který žil mnoho let v Litomyšli a později také v Praze.

Ukažte dětem fotografie Viktora Salinase z webu krajiny příběhů, ve středním věku a ve stáří. Nechte je odhadnout, co asi dělal, čím se živil, jaký měl život. Můžete společně zapsat na tabuli jejich odpovědi.

Na úvod sdělte studentům: „Říká se, že Romové mají kočování v krvi.“ Souhlasíte s tímto výrokem?

Sdělte jim, že Viktor Salinas sám pochází ze skupiny takzvaně kočovných Romů, ale proti tomuto výroku se ostře vyhraňuje. Vyzvěte studenty, aby si tohoto momentu v textu všímali. Poté si společně přečtěte text.

Poté diskutujte: Jaký byl život pana Salianse? V čem se lišil od vašich prvotních odhadů, co dělal, jaký měl život? Překvapilo vás něco na jeho životě?

Pokud se v úvodním odhadování osobnosti Viktora Salinase objevily předsudečné úsudky, vraťte se k nim a zeptejte se, co vedlo k tomu, že je toto napadlo? Co je to první dojem, jak se tvoří? Jak moc dáme na první dojem?

Ptejte se studentů: Co si myslí pamětník o výroku Romové mají kočování v krvi? Uveďte ukázky z textu, které se tohoto tématu týkají.  

Sdělte jim, že tento výrok je typickým stereotypem o Romech, který neplatí pro usedlé Romy (kterých je v ČR nyní 100%, dlouhodobě usedlých potom cca 95%), avšak nemusí platit ani pro dříve kočovné skupiny Romů, jakými jsou olašští Romové.

Na závěr diskutujte nad jinými momenty z textu, které studenty zaujaly.