Cíle: práce se zdroji, prohloubení informací o internaci v koncentračních táborech

Věková kategorie: 2. SŠ
Čas: 1 vyučovací hodina
Pomůcky: text příběh pamětníka Josefa Rafaela z koncentračního tábora za 2.světové války, PL: dokumenty z archivní složky – Federální výbor Československého svazu protifašistických bojovníků.
Průběh:
Než se začne pracovat s textem, položte studentům otázku: Jak a proč byli lidi vězněny v koncentračních táborech?  Podařilo se někomu utéct? Co na útěku hrozilo?

Rozdejte text – Útěk Josefa Rafaela z koncentračního tábora za 2.světové války. Společně se zamyslete, jaké skupiny lidí byli vězněny? Co bylo cílem uvěznění? Odpověď dohledejte na internetu.

Nyní rozdejte do skupin nebo do dvojic studentům text – příběh Josefa Rafaela z koncentračního tábora za 2.světové války a po přečtení položte otázky:

Jaké skupiny lidí byli intervenovány v koncentračních táborech?

Dle jakých kritérií byli rozdělovány do různých baráků?

Co by následovalo, kdyby vězeň byl na útěku dopaden?

Nyní rozdejte na pomoc studentům pracovní list – archivní složky – Federální výbor Československého svazu protifašistických bojovníků.

Zadejte úkol ve skupinách, kde všude byl pan Rafael koncentrován?

Studenti vypíší informace nalezené v archivní složky – Federální výbor Československého svazu protifašistických bojovníků.

Práce s pracovním listem spočívá ve vyhledání informací.  Samotná práce je zhruba na 30 minut. Následuje společná diskuse.

Následuje společná diskuze.  

V reflexivní fázi hodiny od žáků zjistěte, co se dozvěděli nového, zda je některá informace překvapila, zda se chtějí k některým faktům dozvědět více. Jak by se žáci cítili, kdyby byli na místě pana Rafaela? Co vše vyplývá z textu Útěk Josefa Rafaela z koncentračního tábora za 2.světové války?

Karta vězně z kt Dachau. Nagysallo – maďarský název obce Tekovské Lužany.
Zdroj archiválií: Bad arolsen onlive archive.