Cíle: strukturované čtení, pochopení historických souvislostí na příkladu významné osobnosti,

  Věková kategorie:  2. stupeň ZŠ

  Průřezová témata: OSV-Kooperace, poznávání lidí; MV-Kritické čtení

  Čas: 30 minut

  Pomůcky: pracovní list Černý partyzán, příběh Josefa Serinka, internet

  Průběh:

  Žáci pracují ve dvojicích. Nejprve si přečtou PL, zkrácený text, ve kterém chybí 12 pojmů. Po přečtení vyberte PL zpět.

  Na další část úkolu předem vymezte čas, přibližně 15 minut. Poté dostanou příběh Serinka, případně dočítají na internetu, pokud jim nějaké informace chybí. Nabytá fakta se snaží zapamatovat.

  Po uplynutí smluvené doby dvojce opět dostanou PL, do kterých se snaží z paměti, bez písemných pomůcek, doplnit vše, co chybí.

  V reflexivní části se dvojice střídají a čtou kompletní věty.

  Řešení:

  1-Josef

  2-romské

  3-Černý

  4-1942

  5-koncentračního

  6-Letech

  7-cca 30

  8-U černého partyzána

  9-Božena Hartmanová

  10-1974

  11-74

  12-Československá medaile za zásluhy

  Pracovní list ke stažení zde.