Lety u Písku: | 1938 - 1945 | 1945 - 1989 | po roce 1989 |

Miroslav Ransdorf

"Jako historik vím, že se ohledně Letů bezuzdně lže. Žádný skutečný koncentrák tam nikdy nebyl,"

"Stojím si za svým výrokem, že tam žádný skutečný koncentrační tábor nebyl. Byl to sběrný tábor,"

(Čtk 2005)

Petr Uhl

„Já jsem to trestní oznámení na pana Ransdorfa nepodal pro to, jak hlasoval, ale pro to, co posléze řekl redaktorovi ČTK. Prohlásil, že v Letech u Písku nebyl žádný koncentrační tábor! Podle mě tím přispívá k tzv. Osvětimské lži. Využívá svého vzdělání a postavení, aby popíral skutečnosti týkající se fašismu a romského holocaustu. Je mylné domnívat se, že Lety u Písku jsou romský problém. Ne, to je náš problém. To naši předci dovolili ten tábor zřídit, to naši předci v něm pracovali jako dozorci, to my se máme zasadit o nápravu! Ani Osvětim nebyla původně evidována jako koncentrační tábor, a co se tam dělo, víme. To proto jsem podal to trestní oznámení, nemůžeme nechat kohokoliv, aby popíral genocidu jednoho národa či skupiny lidí.“

(Převzato z www.romea.cz "Lety po letech" 2005)

Václav Klaus

(...) LN: Když europoslanci vzkázali Česku, že by mělo vyřešit problém vepřínu na místě koncentračního tábora pro Romy v Letech u Písku, reagoval jste na to tak, že europoslanci ani nevědí, kde je Písek, Lety a že bychom si tyto problémy měli řešit v Česku. Ovšem ten problém je tady už deset let, nikdo jej nijak neřeší. Není tedy v takových případech správné, že europarlament může suplovat národní parlamenty, když takto závažnou věc neřeší?

V.K.: Myslím, že ten věcný problém je opravdu poněkud složitější, než jak je trivializován. Ukazuje se, že to s tím táborem je složitější. Že to byl původně pracovní tábor pro ty, kteří odmítali pracovat. Zdaleka ne jen romský. Není to opravdu koncentrační tábor v tom slova smyslu, jak každý z nás podvědomě rozumí slovu koncentrační tábor a vidí Osvětim, Buchenwald a tyto věci.
Samozřejmě se tam odehrála celá řada tragických věcí. Rozumím-li ale tomu, tak oběti toho tábora byly primárně spojené s epidemií skvrnitého tyfu, a nikoli s tím, co bývá tradičně chápáno jako oběť koncentračního tábora. Aspoň v tom, co se každé dítě učí ve škole. Samozřejmě, že je třeba patřičnou pietu tomuto místu zvolit. Pokud tomu rozumím, jistá forma piety byla zvolena vládou před deseti lety a pak ještě vláda Miloše Zemana zvolila nějaké doplnění. (...)

Petr Kolář, Lidové noviny, 14.5.2005
(Z rozhovoru s prezidentem České republiky Václavem Klausem pro Lidové noviny)

Zamyslete se nad tím, co je to "koncentrační", "sběrný" a "vyhlazovací" tábor. Jaký typ tábora byl podle vás tábor v Letech u Písku?

Lety po roce 1989
Usnesení Evropského parlamentu o situaci Romů v Evropské unii
Reakce politiků na rezoluci Evropského parlamentu
Památník Lety u Písku
Hřbitov Mirovice