Odkazy

Informace k romským dějinám:

Holocaust.cz - projekt Institutu Terezínské iniciativy

Kapura - projekt obecně prospěšné společnosti Živá paměť

Muzeum romské kultury

ROMEA, o.s. - zpravodajský server

Romové v České republice - projekt Českého rozhlasu 7 - Radia Praha

 

Organizace a projekty s podobným zaměřením:

Praha sdílená a rozdělená - Multikulturní centum Praha - Projekt využívající interaktivní mapy, který na základě rozhovorů s pamětníky, výzkumů v archivech textových i audiovizuálních, odkrývá historickou mozaiku multikulturního soužití mnoha národností v Praze první poloviny 20.století.

O leperiben - paměť romských dělníků - projekt sbírající příběhy romských dělníků, kteří přišli po roce 1945 do českých měst

Czech Kid - portál s komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy do škol

Institut Terezínské iniciativy - obecně prospěšná společnost věnující se podpoře výzkumu dějin šoa a zprostředkování jeho výsledků veřejnosti

Moderní dějiny - vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky

Muzeum romské kultury - organizace zajišťující vedle jiného řadu vzdělávacích aktivit

Nadační fond obětem holocaustu

Památník romského holocaustu - správce kulturní památky památníku Lety u Písku

Památník Terezín - národní kulturní památka, státní příspěvková organizace

ROMEA, o.s. - sdružení nabízející vedle jiného vzdělávací programy zaměřené na romskou historii

Seminář romistiky na FF UK - vysokoškolský obor zaměřený na studium jazyka, historie a kultury Romů

Varianty - vzdělávací program společnosti Člověk v tísni

Výbor pro odškodnění romského holocaustu

Živá paměť - obecně prospěšná společnost nabízející mimo jiné vzdělávací programy do škol

 

Další zajímavé odkazy:

Aisis - občanské sdružení

Amnesty international

Asi-milovaní - občanské sdružení

Athinganoi - občanské sdružení

DROM - občanské sdružení

Helsinský výbor

IQ Roma Service - občanské sdružení

Metodický portál RVP

Nadace Tolerance

Na Hromádce - občanské sdružení

Nová škola, o.p.s.

Pant - občanské sdružení

Romodrom - občanské sdružení

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR - občanské sdružení

Sdružení Dženo - občanské sdružení

Společenství Romů na Moravě - občanské sdružení

Židovské muzeum

 

Zahraniční:

Dokumentations und Kulturzentrum deutscher Sinti und Roma - Dokumentační a kulturní středisko německých Sintů a Romů

Survivors of the Shoah Visual History Foundation